Privacy verklaring

Samenvatting

Buzzer Engagement B.V. beseft dat jouw privacy je veel waard is. Buzzer Engagement B.V. zal jouw persoonlijke informatie niet verkopen of delen met welke partij dan ook zonder je directe toestemming. Buzzer Engagement B.V. is de enige met toegang tot deze informatie en zal deze ten alle tijden proberen te beschermen. Als je meedoet met een campagne of online onderzoek geef je Buzzer Engagement B.V. toestemming jouw (campagne )informatie anoniem te delen met de klant of business partner. Deze informatie is nooit te koppelen aan je persoonlijke gegevens en het is voor onze klanten en business partners onmogelijk contact met je op te nemen, tenzij Buzzer Engagement B.V. je direct benadert en jij toestemming hiervoor geeft.
Overzicht

1. Het verkrijgen van informatie
2. Voorwaarden voor het verschaffen van informatie
3. Intern gebruik informatie
4. Extern gebruik informatie
5. Auteursrecht
6. User generated content
7. Beveiliging
8. Cookies

1. Het verkrijgen van informatie

Als je aan Buzzeractiviteiten, waaronder campagnes en online onderzoek, deel wilt nemen, ben je verplicht je te registreren als Buzzer. Tijdens het registratieproces wordt om de volgende gegevens gevraagd:
 • Inloggegevens (email, wachtwoord)
 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, email)
 • Overige demografische gegevens (geboortedatum, woonsituatie, etc.)
 • Informatie over privésituatie (burgerlijke staat, aantal kinderen, aantal vrienden, etc.)
 • Informatie over werksituatie (rol binnen bedrijf, branche, grootte netwerk, etc.)

Deze informatie zal worden opgeslagen door Buzzer Engagement B.V. en zal gebruikt worden om je te informeren, bijvoorbeeld over een toekomstige campagne die aansluit bij de informatie die je tijdens het registratieproces hebt opgegeven (zie ook punt 3). Deze informatie is niet openbaar en dus niet door derden in te zien. Na het registreren ontvang je een activeringsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Buzzers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de combinatie van hun naam en wachtwoord. Wanneer je (vermoedt dat je) account wordt misbruikt dien je Buzzer Engagement B.V. hier zo spoedig mogelijk over in te lichten via info@buzzer.nl.
Als je eenmaal Buzzer bent, zal verdere informatie worden verzameld via polls (vragenlijsten). Aan de hand van de verzamelde informatie selecteren wij de Buzzers die bij het product en de campagne passen. De Buzzers die zijn geselecteerd ontvangen via de mail een InschrijfPoll. Als je mee wilt doen met een campagne  moet je dus de InschrijfPoll van de campagne invullen. Op basis van de antwoorden die je in de poll geeft, wordt je wel of niet uitgenodigd voor de campagne. Ook hier geldt dat jouw informatie alleen door ons wordt beheerd.

2. Voorwaarden voor het verschaffen van informatie

Om je te registreren als Buzzer moet je minimaal 12 jaar oud zijn. Personen onder de 16 die zich willen registreren hebben toestemming van de ouders of voogd nodig. Dit houdt in dat één van de ouder contact moet opnemen met Buzzer Engagement B.V. om de registratie goed te keuren. Wanneer je je registreert als Buzzer is het verplicht een geldig e-mailadres en postadres op te geven. Dit is noodzakelijk voor de communicatie tussen Buzzer Engagement B.V. en jou. Bovendien zal je trachten de overige vragen zo precies mogelijk en/of naar waarheid te beantwoorden. Bij misbruik of het opzettelijk doorgeven van foutieve gegevens behoudt  Buzzer B.V zich het recht voor de betreffende account te blokkeren. Je e-mailadres kan onder andere gebruikt worden voor de volgende doeleinden;
 • De start van nieuwe campagnes aankondigen
 • Speciale acties tijdens campagnes onder de aandacht brengen
 • Speciale primeurs voor actieve Buzzers onder de aandacht brengen
 • De eindresultaten van een campagne bekendmaken

Het registreren en bijbehorende verschaffing van gegevens aan Buzzer Engagement B.V. gebeurt volledig op vrijwillige basis. Als je eenmaal bent geregistreerd kan je altijd je inlog- en profielgegevens aanpassen of wissen. Tevens is het mogelijk je uit te schrijven bij Buzzer. In dat geval wordt je account op inactief gezet en zal je niet meer door ons benaderd worden. Volledige verwijdering van je gegevens is mogelijk door persoonlijk contact op te nemen. Verder heb je als Buzzer het inzagerecht. Zie verder de DDMA Privacycode​.

3. Intern gebruik informatie

Buzzer Engagement B.V. gebruikt jouw informatie intern voor verschillende doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot:
 • Communicatie via e-mail
 • Geschiktheid voor een bepaalde champagne te bepalen
 • Interne analyse van onze database

4. Extern gebruik informatie

Buzzer Engagement B.V. behoudt zich het recht voor de gegevens die je hebt ingevuld te delen met derde partijen. Wanneer Buzzer Engagement B.V. informatie over haar gebruikers aan derden verschaft zal er voor worden gezorgd dat de gegevens anoniem worden getoond. ‘Anoniem’ wil zeggen dat je persoonlijke gegevens nooit vrij worden gegeven en dus niet gekoppeld kunnen worden aan je overige (demografische, privé en werk) gegevens. Wij verschaffen anonieme informatie over Buzzers alleen aan derden waarmee wij een vertrouwde relatie hebben, zoals klanten, onderzoeksbureaus en andere business partners en enkel wanneer dit noodzakelijk is. Bovenstaande voorwaarden gelden ook voor informatie die wij verzamelen over Buzzers tijdens een campagne (selectie poll, inschrijf poll, eind pol).
Het versturen van BuzzKits wordt door Buzzer Engagement B.V. uitbesteed. Dat houdt in dat we je persoonlijke (adres)gegevens verschaffen aan een derde partij. Buzzer Engagement B.V. zal de derde partij die verantwoordelijk is voor de verzending alleen de informatie verschaffen die nodig is voor de verzending per post (voornaam, achternaam en adres). De verzendende partij zal je gegevens niet opslaan en uitsluitend gebruiken voor het verzenden van het product. Bij betaalde campagnes maakt Buzzer Engagement B.V. gebruik van het externe betalingssysteem Ingenico/Ogone.
Door mee te doen aan een campagne ga je als Buzzer akkoord met bovenstaande.

5. Auteursrecht
Content die door Buzzer Engagement B.V. wordt gemaakt en verspreid valt onder de ​ Creative Commons Naamsvermelding en Gelijk delen licentie. Dit houdt in dat je als Buzzer vrij bent content te delen, aan te passen of op een andere manier te gebruiken mits je Buzzer (B.V.) daarbij vermeldt en mits je de content onder dezelfde of vergelijkbare licentie plaatst.

Buzzer Engagement B.V. zal altijd trachten originele of copyrightvrije content te plaatsen. Mocht je je desondanks bewust worden van schending van het auteursrecht, dan kan je contact opnemen via info@buzzer.nl. Wij zullen de content dan zo spoedig mogelijk van onze website verwijderen.

6. User generated content

Als je als Buzzer content achterlaat op de website of een aan Buzzer Engagement B.V. gelieerde website, in de vorm van tekst, afbeelding of video, plaats je dit op een openbare website. Dat wil zeggen dat je content publiekelijk toegankelijk is. Buzzer Engagement B.V. heeft het recht om content geplaatst op deze website of op een aan Buzzer Engagement B.V. gelieerde website te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden. Hieronder valt ook de communicatie met zowel Buzzers als business partners. User generated content zal door Buzzer Engagement B.V. alleen anoniem worden gebruikt.

Hiernaast kan Buzzer Engagement B.V. ook content die je op social media hebt geplaatst gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden. Ook hier geldt dat we de content uitsluitend anoniem zullen gebruiken.

7. Beveiliging

Alle informatie, waaronder jouw gegevens, wordt door Buzzer Engagement B.V. te alle tijden beschermd tegen onrechtmatige inbraak van buitenaf. Wij zijn ons bewust van de waarde van je privacy en zullen er alles aan doen om zo discreet mogelijk om te gaan met je gegevens. Wij zijn dan ook aansprakelijk, tenzij er sprake is van overmacht (force majeure).

8. Cookies

Cookies zijn een gebruikelijke vorm van informatieopslag en zullen door de meeste internetbrowsers worden toegestaan. Sinds 5 juni 2012 moeten websites je melden wanneer zij gebruik maken van cookies die niet functioneel zijn (dit zijn cookies die bv. je surfgedrag bijhouden). Je kunt de toestemming voor het opslaan van cookies veranderen in de opties van je browser. Kijk hier om te zien hoe je dat kunt doen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van één niet-functionele cookie, namelijk Google Analytics. Dit gebruiken we om het bezoek van de website te monitoren.

Op de aan Buzzer Engagement B.V. gelieerde actiewebsites kunnen van meer niet-functionele cookies gebruik gemaakt worden. Dit zal dan in de algemene voorwaarden op de website zelf vermeld worden. Wanneer je geen toestemming geeft voor cookies kan het zijn dat (een deel van) de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie over cookies vind je op de website van de consumentenbond.